CA
/
ES
 
:
:
:


Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

Per donar compliment a l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web www.residuspalomar.com

Titular: Regina Palomar NIF: B653102708

Direcció: C/ del Cinca 16, PI Santa Margarida, 08223 Terrassa.
Telèfon: 93 783 57 27
Fax: 93 786 49 88
E-mail: regina@residuspalomar.comCOPYRIGHT

© Residus Palomar 2021. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d'explotació o utilització dels continguts d'aquesta pàgina web sense l'autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element de la pàgina web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els spots, els fotogrames, les animacions, els texts i el seu codi font. Els titulars dels esmentats drets es reserven les accions legalment oportunes per rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre els esmentats continguts.CLAUSULA DE PRIVACITAT

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractats en un fitxer titularitat de Residus Palomar, amb CIF B653102708 amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes, reserves i altres demandes). Mitjançant emplenament i tramesa del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Residus Palomar. L'Usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit a Residus Palomar, amb direcció a:
C/ del Cinca 16, PI Santa Margarida, 08223 Terrassa.
Telèfon: 93 783 57 27
Fax: 93 786 49 88
O través d'un mail a regina@residuspalomar.com

Residus Palomar es compromet a vetllar per la seguretat de la informació que ens faciliti l'usuari per poder subministrar informacions relatives a Residus Palomar sobre els nostres productes i serveis.

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en el paràgraf anterior.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzades.